See English Version

اخبار واطلاعیه ها


معرفی کنفرانس

معرفی کنفرانس:   کنفرانس علمی- پژوهشی بین المللی مدیریت که از معتبرترین کنفرانس‌های ملی و منطقه ای است ، هفدهمین کنفرانس   خود را آذر ماه سال1399دردانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کنند.     ویژگی‌های متمایز کنفرانس این سال عبارت است از:   1- حضور اندیشمندان و نظریه پردازان داخلی و خارجی از طریق دریافت مقاله و ارائه سخنرانی؛   2- اطلاع رسانی شبکه‌ای و دریافت مقالات علمی – پژوهشی و ارزیابی آن‌ها  براساس نظرات داوران کمیته‌های دوازده‌گانه علمی؛   3- مشارکت دانشمندان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف مد...

ادامه مطلب

حامیان و همکاران

مزایای شرکت در کنفرانس

 

شرکت در کنفرانس دارای مزیت هایی از جمله ارائه گواهینامه حضور و اهدای جوائز نفیس

به مقالات برتر می باشد.


1- دریافت پذیرش مقاله کنفرانس بین المللی پس از تایید نهایی و بارگذاری آن روی وب

سایت حداکثر در 14 روز کاری.


2- ارائه گواهینامه حضور در کنفرانس.


3- امکان چاپ مقالات در مجلات ISC معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بعد از تایید

هیات داوران).


4- اهدای جوائز نفیس به مقالات برتر.


5- شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر.


6- استفاده و بهره مندی از هدایا و پکیج همایش.


7- آشنایی با چهره های برتر علمی ملی و بین المللی.


8- قابلیت بهره مندی از گواهی نامه های بین المللی.


9- دریافت گواهی نامه های دارای هولوگرام.


10- شرکت در کارگاههای آموزشی.


11- کنفرانس دارای مجوز رسمی وزارت علوم.


12- امکان ثبت نام بصورت حضوری و غیرحضوری


13- صدور گواهینامه پذیرش مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی به تعداد نویسندگان هر مقاله

 

سخنرانان کلیدی کنفرانس

دکتر علی نقی مشایخی

چالش های تولید در کشور و راهبرد اساسی برای رفع آنها

سال هاست اهمیت تولید و ضرورت افزایش آن در کانون توجهات مقامات و مسئولین کشور بوده است. از یک طرف در سال های اخیر جهت گیری های کلان برای رونق و جهش تولید از سوی رهبری مطرح شده است از طرف دیگر تولید و رشد آن با چالش های زیادی مواجه است. مشکلات تولید مانع رشد و جهش تولید می شود. موانع و چالش های تولید بیشتر از طرف سلزمان های حکومتی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های تولیدی و فساد موجود در دستگاه های اجرائی و قضائی ایجاد میشود. ریشه مشکلات و چالش ها تولید و چگونگی بروز این چالش ها در طی زمان مورد بررسی قرار میگیرد و راهبردهای اساسی برای رفع آنها ارائه می شود.

 

 

دکتر سیدمهدی الوانی

آموختن با هم زیستن: همه‌خواهی بجای گزیده‌خواهی در مدیریت منابع انسانی

دنیای امروز به یاری ابزارهای ارتباطات و اطلاعات پیشرفته، دنیای کوچکی شده است و اطلاق لفظ« دهکده جهانی» بدان بی مسمی نیست. مردمان از اقوام، ادیان و الوان مختلف و با زبان‌ها، رسوم وآداب، مذهب‌ها و مسلک‌های متفاوت در رسانه‌های جمعی و تالارهای گفتمان با یکدیگر حشرونشر می‌کنند، نسبت به هم الفت پیدا می‌کنند و آن احساس غریبگی و دوگانگی گذشته، آرام آرام رنگ می‌بازد، انسان‌ها، یگانگی خود را می‌یابند و بیگانگی از میان می‌رود. در چنین اوضاع و احوالی برای زندگی در این جهان باید زبان تنوع را بیاموزیم و راه مراوده با دیگران را که ظاهراً مانند ما نیستند یاد بگیریم و تمرین کنیم. این الزامی است که برای توفیق در عرصۀ سازمانی، ملی و جهانی برای اهل خرد روشن و موجه می‌نماید. باید برای زندگی جهانی و جمعی آماده شویم و طریق با هم زیستن در تفاوت‌ها را تجربه کنیم. کوتاه سخن، در همۀ زمینه‌ها، «گزیده‌خواهی» را به کنار نهیم و«همه‌خواهی» را پیشه کنیم.

دکتر علی رضائیان

مدیریت روز مبادا

Dooms Day Management

 

هر قدر نااطمینانی محیطی بیشتر شود، امکان پیش‌بینی فرصت‌ها و تهدیدها گرفته می‌شود. در چنین شرایطی توان سیستم برای یادگیری و تغییر عملیات درونی در پاسخ به تغییرات محیطی حائز اهمیت است. به بیان دیگر، حیات سیستم‌های باز به میزان توان آنها در تنظیم متغیرهای خود برای انطباق با اغتشاش‌های بیرونی بستگی دارد. سیستم‌های انطباق‌پذیر، سیستم‌های هستند که گذشته از شناخت محیط خود و آگاهی از آن دارای توان و تمایل مناسبی برای منطبق ساختن خود با تغییرات محیطی می‌باشند. در محیط‌های بسیار پویا، مدیران در تصمیم‌گیری با دشواری‌هایی مواجه می‌باشند. در این شرایط، مدیریت راهبردی در زمان تصمیم‌گیری، مبتنی بر بداهه در قالب قواعد ساده ظهور می‌یابد و از انحراف سازمان از مسیر خود جلوگیری می‌کند. از منظر نظریه پیچیدگی، هنر راهبرد حفظ سازمان در شرایط آشوب و تلاطم است. بنابراین، رهبری، در شرایط متلاطم شایستگی‌هایی را طلب می‌کند که عبارتند از: 1) مهارت‌های تشخیص، 2) مهارت انطباق، 3) مهارت ارتباطات از روی تمایل، 4) مهارت بداهه‌پردازی و 5) مهارت تحمل ابهام. در این مقاله، مهارت‌های پنج‌گانه مذکور تشریح می‌شوند. البته تاکید ویژه بر مهارت بداهه‌پردازی است که منجر به استفاده ازخلاقیت و نوآوری در لحظه می‌شود. از این طریق است که می‌توان ویژگی‌های بارز و قابل شناسایی بحران‌های سازمانی را تشریح کرد و وظایف مهم رهبری سازمان در شرایط بحران تبیین کرد. در پایان مباحث، مدل تحمل ابهام و پیامدهای فردی و سازمانی آن در کار ارائه می‌شود.

واژه‌های مهم: مدیریت روز مبادا، بداهه‌پردازی، تحمل ابهام.